True, the start of the new year is in January. But for a lot of people , the beginning of September is another start. Summer holidays have ended. For loads of us it means that kids go back to school, go to a different school or are leaving home for college or university.

This not only has an impact on the children, but also on the parents. It is a big step to see your child start something new. A new routine will be established as they will be coming home on different times. Or there is this gap of were your college aged child used to be.

But even for those of us without children, September has many new beginnings. Often new courses start this time of year. You might have decided to study again in the evenings. Or start a course for fun. Maybe even more than one.

These are all great, and we often start with a lot of enthusiasm. Yet this enthusiasm doesn’t always stay the same. Within a few months we get tired and what was fun at the beginning of September suddenly becomes a burden.

That is why this is the ideal time of year to have a look at your complete week scedule.

  • Are you happy with what you are doing?
  • Does it leave enough ‘me’ time for you to get your energy back.
  • Are the week days balanced or are some much more busy then others.
  • And the weekends? Do you just pile the activities up?

Writing down your activities in a weekly scedule gives you a much better picture of all you are doing. In one view you can see an overview. And any unbalance just jumps out at you. Sometimes you have to get rid of something old before you bring in something new.

Why not take a little time this week to go through your scedule and see if you py with it. I know I will be doing it.

Het nieuwe jaar begint natuurlijk in Januari. Maar voor een heleboel mensen, is het begin van September ook een soort start. De zomervakantie is achter rug. Voor velen betekend dat, dat de kinderen weer naar school gaan,  voor het eerst naar schook gaan, of voor het eerst het huis verlaten om te gaan studeren.

Dit heeft niet alleen zijn invloed op de kinderen zelf, maar ook op de ouders. Het is een grote stap om je kinderen aan iets nieuws te zien beginnen. Het dagelijkse ritme veranderd als kinderen op andere tijden thuis komen.

Maar ook voor degenen zonder kinderen, kent September vaak een nieuw begin. Nieuwe cursussen starten vaak na de zomervakantie. Misschien ben je van plan in de avonden weer te gaan studeren. Of heb je je opgegeven voor een hobby cursus. Of meer dan een.

Dat is geweldig, en we beginnen vaak met veel enthousiasme. Maar helaas blijft die niet altijd bestaan. Na een paar maanden begint de energie vaak af te nemen, en wat in September nog leuk was, word ineens een opgave.

Daarom is het goed om NU in September naar je belasting per week te kijken.

  • Ben je tevreden met hoe de zaken er nu voor staan?
  • Zit er genoeg ‘mij’ tijd in je schema om je energie op te laden?
  • Zit er balans in je week? Of zijn sommige dagen veel voller dan anderen?
  • Hoe zit het met je weekenden? Zijn die overvol?

Het helpt om al je activiteiten op te schrijven in een overzichtelijk weekschema. Dat geeft je gelijk een beter beeld over alles wat je doet. Als je het zo voor je ziet dan zie je gelijk waar de knelpunten zitten. Soms werkt het ook beter om iets af te sluiten voordat je aan iets nieuws begint.

Probeer het eens uit, en neem er deze week eens de tijd voor. Ik ga het zeker zelf doen!

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.