It´s been nearly a year now since I blogged about my first smartphone. I promised updates on how I got along. This is the first one because really I didn´t. I could not get used to this new phone. As I could not get used to the tablet pc I had bought a few months before. I am one of those Highly Sensitives that if it isn´t just right, I will not use it.

On the other hand, I love new technology and I think if you work online you have to stay up to date and not be left behind. So I analyzed what went wrong.

  • The tablet. I really write a lot and am always keeping notes. Typing a lot on a tablet is still not the easiest thing. Hence it is just not it for me. I found out that when I travel for work I like a small netbook much more. Aside from apps it does everything a tablet does and it makes typing much easier.
  • The phone. The only thing I loved was that the physical keyboard made texting soooo much easier for me.
  • But the screen! It made me admit my age, I could hardly see it without reading glasses.
  • It seemed to me that phoning someone was about the last option available on the phone. It would take me forever to find a contact to call.
  • In that process I had to be careful not to swipe over someone else´s name for fear of calling them instead.
  • When someone called me I was fumbling so badly to find out how to answer that  they had stopped before I had time to pick up.Bijna een jaar geleden schreef ik op mijn oude blog een Engelstalige post over mijn eerste smartphone. I beloofde toen om mijn lezers op de hoogte te houden van mijn bevindingen. Dit is de eerste update en dat is geen goed teken. Ik kon niet wennen aan de telefoon en ook niet aan de tablet pc die ik vlak daarvoor had gekocht. Ik ben een van die Hoog Sensitieven die iets niet gebruikt als het niet perfect past.

    Toch ben ik iemand die wel van de nieuwe technologie en mogelijkheden houd en verzot is op gadgets. Als je online werkt vind ik dat je ook up to date moet blijven. Dus ging ik analyseren wat er mis gegaan was.

    • De tablet. Ik schrijf heel veel en hou heel veel notities bij. Typen op een tablet is in ieder geval niet voor mij geschikt. Dus werkte de tablet niet voor mij. Ik merkte dat als ik onderweg was een netboekje veel beter was. Behalve apps kun je er hetzelfde mee doen en het typt heel wat makkelijker.
    • De telefoon. Het enige wat ik heel prettig vond was het fysieke keyboard dat sms’jes schrijven zoveel makkelijker maakte.
    • Maar het scherm! Ik voelde mijn leeftijd, omdat ik er zonder leesbril niets mee kon.
    • Ook leek het wel of bellen zo´n beetje de laatste optie op deze telefoon was. Het duurde eeuwig voor ik onder contacten de juiste info had om te bellen.
    • Dan moest ik nog heel voorzichtig zijn om niet per ongeluk met mijn vingers een andere naam aan te raken en die zonder het te willen te bellen.
    • Als ik gebeld werd was ik zo aan het klunzen dat de ander soms al had opgehangen voor ik uitgevonden had hoe ik op moest nemen.

    I am sure this makes a lot of younger people smile or even laugh out loud. And yet I am determined not to give up. I love the digital age and it will not pass me by. I have decided on another smartphone. The old one has been sold on through the internet, all very modern.

    I have now picked one with a huge screen, where calling is an option on the homescreen. And I am expecting to do much better. Future generations live on their mobile phones and we in the online counselling business need to stay current and be were the client is. So I am determined to learn and grow.

     

    Related posts   a-new-era-my-first-smartphone

     

Ik weet zeker dat er nu veel jonge mensen zitten te glimlachen of hardop te lachen. Maar ik geef het niet op! Ik stap niet uit de digitale snelweg. Dus na veel research ga ik nu voor een andere smartphone.  De oude is al op het internet verkocht, heel modern!

Degene die ik nu gekozen heb, heeft een enorm scherm, en bellen is een optie op het eerste scherm. Dus verwacht ik dat deze me veel beter zal liggen. Mobiele telefoons worden steeds belangrijker en online counsellors moeten bijblijven. Als de clienten met mobiele telefoons werken moeten wij dat ook doen. Dus ik blijf leren!

Verwante posts   a-new-era-my-first-smartphone  deze is helaas nog uit de tijd dat ik alleen in het Engels schreef.

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.