One day last week was international RSI day. For those of you not familiar with the term, RSI stands for Repetitive Strain Injury.

General description taken from the Dutch RSI patient movement website

General description of RSI

RSI is a collective term for complaints, symptoms and syndromes that occur in the upper back, neck and shoulder region, arms, elbows, wrists, hands and fingers. It is generally caused by repetitive movement, long-term static posture or a combination of both. Individual and work-related factors may also play a role in the development of symptoms or in worsening or maintaining them. RSI can occur in many different types of work.

A few years ago RSI was hot in the news in the Netherlands and then suddenly you hardly know about it anymore. Does this mean that RSI has suddenly disappeared? Unfortunately not. It is still here, but it is not fashionable anymore. Too many people were ending up on disability. So the Dutch officials think that not mentioning the problem is going to solve it. Which is a great pity because our hectic society a lot of peple are still at risk for RSI.In de vorige week viel de internatione RSI dag. Voor degenen die hier niet bekend mee zijn. RSI staat voor de Engelse term Repetitive Strain Injury. Dus schade door herhaaldelijk dezelfde verrichtingen uitvoeren.

Algemene beschrijving op de website van de RSI vereniging.

RSI is een verzamelnaam voor klachten, symptomen en syndromen die voorkomen in bovenrug, nek- en schoudergebied, armen, ellebogen, polsen, handen en vingers.

De klachten worden doorgaans veroorzaakt door repeterende bewegingen, een langdurige statische houding of een combinatie van beiden. Verder kunnen persoonsgebonden en werkgebonden factoren een belangrijke rol spelen bij het ontstaan, verergeren of het instandhouden van RSI. RSI komt in veel beroepsgroepen voor.

Een paar jaar geleden was RSI veel in het nieuws en van de ene op de andere dag hoorde je er bijna niets meer over. Dit betekend helaas niet dat RSI verdwenen is. Er belandden teveel mensen in de WIA en daarom probeert men het probleem nu dood te zwijgen. Dat is heel jammer omdat in onze hectische samenleving nog steeds een hoop mensen het risico van RSI lopen.

It’s usually a combination of factors:

• Stress either at home or at work

• The quality of your work

• Equipment not right for you [ f.e. sharing a desk that is therefor not optimal for you]

• Repetitive work without breaks

What is really worrisome is that children are spending more and more time behind the computer and at younger ages. While not being told how to sit behind the screen, and often sharing computers in school.

I was tought to type in the times before the computer. When you learnt to type a teacher would also watch out that you were sitting correctly behind the typewriter and did not stress your hands, arms and shoulder too much. Hardly anybody is told how to sit behind a computer, at least not before the problems start.

Not that computer workers are the only professions that are at risk to get RSI. The first big group to be afflicted were musicians. And it is common in other types of work as well were repetitive actions occur.

So don’t be fooled by the lack of mention of RSI in the media.

• Make sure that your computer is set up well.

• Take breaks!

• Try not to do the same kind of work all day long

• If you think you have symptoms of RSI, take action straight away. Do not wait until the pain gets worse

If you have RSI already and you need someone to talk to about it you can contact the RSI patient movement.

For more help: Please contact me.

Vaak is RSI een combinatie van factoren.

• Stress thuis of op het werk

• De kwaliteit van het werk

• Het materiaal waar je mee moet werken. [bv. Een computer met anderen moeten delen]

• Herhaaldelijke handelingen zonder pauze

Wat ook zorgelijk is, is dat kinderen steeds jonger en steeds meer tijd achter de computer doorbrengen, terwijl ze niet echt weten hoe je achter de computer moet zitten. Vaak delen ze op school ook computers.

Toen ik leerde typen in de tijden voor de computer was er wel aandacht voor de goede houding. Je leerde niet alleen typen, maar ook hoe je moest zitten achter de typemachine om je schouders, armen en handen te ontlasten. Nu word iedereen achter de computer gezet en word aan houding weinig tot geen aandacht besteed.

Computer werkers zijn echter niet de enigen die risico lopen op RSI. De eerste beroepsgroep die last kreeg van RSI waren muzikanten. En vooral in soorten werk waar je vaak hetzelfde soort handelingen moet verrichten zonder pauzes, is het risico groot.

Laat je niet misleiden omdat je niet veel meer over RSI hoort.

• Zorg ervoor dat je een goede opstelling hebt voor je computer

• Neem pauzes!

• Probeer je werk af te wisselen

• Als je denkt dat je symptomen van RSI hebt, wacht dan niet te lang. Onderneem zo snel mogelijk actie.

Als je al last hebt van RSI en je wilt met iemand spreken, dan kun je contact opnemen met de RSI vereniging.

Als je meer steun nodig hebt, kunt je contact me me opnemen. contact me.

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.