This week my blog post is for fellow online counsellors. In March I attended the OCTIA conference. This is a yearly conference held in Bristol, UK. It promotes Online Counselling. During this day long conference there are presentations on the latest going on in online counselling and it is great for networking.

I branched out in filming the conference this year. It was a last minute arrangement so I learnt a lot about filming and camera’s.

If you are interested. You can find the presentations here. OCTIA2012 They have been put online in collaboration with onlinevents.

The topics covered are very varied. The conference will be held again next year in Bristol in March. OCTIA2013 If you want more information about what it is like to attend the conference feel free to ask me for more information.Deze week is mijn blog meer voor andere online counsellors. In Maart ben ik in Engeland geweest voor de jaarlijkse OCTIA conferentie. Deze conferentie promoot Online Counselling. Ze duurt een dag waarin 5 presentaties worden gehouden met de nieuwste info op het gebied van online counselling. En er is veel gelegenheid om te netwerken.

Dit jaar heb ik de conferentie gefilmd omdat de vaste cameraman op het laaste moment niet kon. Dat was een spannende nieuwe ervaring en ik heb er veel van geleerd.

Als je interesse hebt, ze zijn hier te vinden. OCTIA2012  Ze zijn online gezet in samenwerking met onlinevents.

De lezingen hebben heel gevarieerde inhoud.

Volgend jaar word de conferentie weer in Bristol gehouden in Maart. OCTIA2013 Als je meer informatie wil, kun je me altijd emailen.

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.