There are several sorts of Highly Sensitive People. What moves one does nothing for the other. I belong to the time who can be moved greatly by music.

I think this is probably true for most people, most of us have ‘something’ with music. For Highly sentitive people this can be much stronger than for other people. Just the music in movies can make us cry or laugh.

This sensitivity has an up and a down side.

Down side:

The down side is when music moves you when you don’t want it. It leaves you crying your eyes out at the cinema or a concert while the people around you give you funny looks. And worse, you are at a funeral of someone you didn’t even know that well and the choice of music has you in tears within seconds. Does that sound familiar?Hoog sensitief zijn komt in verschillende vormen. We zijn allemaal anders. Ik behoor tot de groep die erg gevoelig is voor muziek.

Ik denk dat muziek de meeste mensen niet onberoerd laat. Voor hoog sensitieve mensen uit zich dit vaak veel sterker dan bij andere mensen. Alleen al de muziek in een film kan ons doen huilen of lachen.

Negatief:

De keerzijde hiervan is dat muziek soms je emoties beïnvloed als je dat helemaal niet wilt. Je snottert een zakdoek vol in de bioscoop of tijdens een concert terwijl de mensen om je heen je vreemd aan zitten te kijken. Of nog erger, je bent op een begrafenis van iemand die je eigenlijk helemaal niet zo goed kent, en de muziekkeuze roert je zo enorm dat je begint te huilen. Klinkt dat bekend?

The up side:

But of course it has an up side. Just the intense enjoyment listening to music brings me, that is worth all the awkward moments

musical notes

to me. And because music moves us, some Highly Sensitive people are able to lift a bad mood just by playing music. These days it is so easy to make a playlist with your favourite movie on your computer or online and have that ready for emergencies. When I go on a longer trip I never leave the house with my emergency feel good music on my I-pod.

So what are the songs that make you feel good? And how do you use music in your life?

Please share your comments here.

 

 


 

Positief:

Maar er is natuurlijk ook een gigantische positieve kant. Gewoon al het genot om naar muziek te luisteren! En omdat muziek ons zo kan beroeren, kunnen sommige hoog sensitieve personen uit een slechte bui breken alleen al door naar muziek te luisteren

musical notes

. Heden ten dage is het zo makkelijk om op je computer een playlist te maken met je favoriete musziek. En die bij de hand te hebben voo

r noodgevallen. Wanneer ik op reis ga heb ik ook altijd mijn I-pod bij me met mijn playlist daarop.

Welke muziek is voor jou belangrijk? En hoe gebruik je muziek in je leven?

Deel je ervaringen hier.


We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.