This week I am not writing about myself. Instead I want to invite you to share your story. I have never had guest bloggers here before and I thought it would be a nice idea to hear from others.

So if you know a lot about:

  • Online counselling
  • Living with chronic pain
  • Highly sensitive people

I invite you to share your knowledge or your story here.

Please contact me if you are interested.

I am going to allow myself some time to play with my new phone, which should be arriving this afternoon. And I am very confident that it will be a much better fit than the first one!Deze week schrijf ik eens niet over mezelf. Maar in plaats daarvan wil ik jullie uitnodigen om je verhaal te delen. Ik heb nog nooit met gast bloggers gewerkt en het leek me wel een leuk idee om daar nu mee te starten.

Dus als je veel weet [of ervaringsdeskundige bent] over:

  • Online counsellen
  • Leven met chronische pijn
  • Hoog gevoeligheid

Dan nodig ik je uit om hier een stukje te schrijven.

Neem contact met me op als je interesse hebt.

Ik ga lekker aan het spelen met mijn nieuwe telefoon, die vanmiddag arriveert. En ik heb er vertrouwen in dat deze veel beter bij me past dan de vorige.

 

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.