More and more people are finding out that work is not everything. Even if you enjoy your work like I do. You have to build in enough time to regenerate.

Of course everyone is different and you need to find your own way. For myself I do find out that I need a break away from home about every 2 months. That does not mean it has to be an expensive break. Staying with friends is a break for me as well.

Other people need less time away. Or can recharge when they are at home. I think it is harder to take ‘holiday’ time when you work from home. I know for me it is very hard to stay away from the computer to check my email. Or to finally do those tasks that I never have time for when I am working. And before I know it, on a holiday week, I have worked nearly the same hours as I would have on a normal week. That is even more frustrating!Steeds meer mensen vinden vrije tijd steeds belangrijker. Zelfs als je werk doet dat je leuk vind zoals ik. Je hebt toch tijd nodig om weer nieuwe energie op te doen.

Hoe vaak je dit nodig hebt is voor iedereen verschillend, en daar kun je je eigen weg in vinden. Ik ben er achter gekomen dat het voor mij belangrijk is om elke 2 maanden een paar dagen van huis weg te zijn. Dat betekend niet dat het gelijk een dure trip moet zijn. Logeren bij vrienden is ook van huis zijn.

Anderen hebben het weer veel minder nodig om van huis te zijn. Zij kunnen ook thuis helemaal tot rust komen. Omdat ik thuis werk denk ik dat het moeilijker is om het vakantiegevoel te krijgen als ik gewoon thuis ben. Ik vind het dan ook moelijk om niet mijn email te checken. Of die taken te doen die normaal blijven liggen omdat ik er geen tijd voor heb. Voor dat ik er erg in heb, heb ik in mijn vakantie bijna net zoveel gewerkt als in een normale week. En dat is best frustrerend!Till the end of the year I have small breaks planned. Double fun! I have something to look forward to as well. My next small break will be at the beginning of July. I am taking no computer, not even a netbook or a tablet. And on the phone internet will be switched off. [Well that is mostly because I am not staying in my own country and do not want hidden high costs]

Hopefully the weather will cooperate for once this year. I am going to the coast because I always find the sea works so relaxing.

What works for you to recharge the batteries? Do you like to travel or do you stay home to recharge?

Tot het einde van dit jaar heb ik mijn korte breaks al in de planning. Dus dubbel plezier. Ik heb nu ook een tijd iets om naar uit te kijken. Mijn volgende korte break komt aan het begin van Juli. Er gaat geen computer mee, zelfs geen netbook of tablet. En op de telefoon word internet ook uitgezet. [Al is dat meer omdat ik niet in Nederland blijf, en ik geen zin heb in verborgen kosten.]

Hopelijk wil het weer ook een beetje meewerken. Ik ga naar de kust omdat de zee mij altijd ontspant.

Wat werkt er voor jou om te ontspannen en energie op te doen? Hou je van reizen of juist van thuisblijven?

 

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.