When I booked my trip to the sun I had no idea it would be so cold! Last weekend we hit -22C in the Netherlands and that it was over 25 years ago it had been that cold.

Do I hate the cold? No, I don’t. In fact I used to be someone who liked winter better than summer. I could not take heat at all. But since my pain problems started this has changed. It’s just plan fact that my muscles love the sun. This shows that people can change. Knowing that my body needs the warmth has made it easier for my brain to accept the heat.

As I am getting pretty busy with work, this year I decided not to take any changes. We had a terrible summer back in 2011 and my body misses the sun. Now we found a pretty good deal to go to Lanzarote for a week.

Some of my friends had to smile when they heard, they don’t imagine me as going to the Canary Islands. Yet the travel guide showed me that there is even a lot to see on Lanzarote. And there is always wellness. Been looking into that as well.

This week will be about recharching the batteries.

No blog post on the 16th. But the week after I will tell you all about Lanzarote!our rented appartmentToen ik mijn weekje weg boekte, had ik er nog geen idée van dat het zo koud zou worden in Nederland.  – 22 graden afgelopen weekend was echt te koud.

Heb ik een hekel aan de kou? Nee, eigenlijk hield ik vroeger meer van de winter dan van de zomer. Ik kon helemaal niet tegen de hitte. Maar sinds mijn pijn problemen ontstonden is dit veranderd. Mijn spieren zijn nu eenmaal dol op de zon. Dit laat ook zien dat mensen kunnen veranderen. De wetenschap dat mijn spieren de warmte heerlijk vinden maakt het veel makkelijker voor mijn hersenen om het te accepteren.

Sommige van mijn vrienden moesten wel glimlachen toen ze hoorden dat ik naar de Canarische eilanden zou gaan.  Maar in de reisgids zag ik al gauw dat er ook genoeg moois te zien is. En dan zijn er ook nog wellness resorts. Dus genoeg te doen.

Deze week is voornamelijk om de batterijen op te laden.

Volgende week 16 Februari schrijf ik geen blog post. Maar de week erna zal ik alles vertellen over Lanzarote.our rented appartment

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.