This is not always an easy question. Of course you tell the people close to you. Your family and friends. But how about bosses, co-workers and new people you meet along the way. What do you tell them, how much and when?

Let me stress that there is not one answer to this question. It is very personal. It has to do with your personality and what makes you comfortable.

What you tell at work may depend on the country you live in. How culture deals with disablility and pain. Now that most of the world is not doing so well economically I can understand people being careful about what they share at work. Some laws may have rules who protect those with disability from being fired. Other countries may not. If you do decide to tell, stress your strong points. Try to find out online what the rules are in your country. For example benefits employers might get for employing you. And if you are required by law to tell your employer about your disability. As always, knowledge is power!

Some are also afraid to share with friends because they are afraid of being rejected or misunderstood. Keep in mind that other people need time to adjust as well. This is new for them as well and they might need a little time to adjust. It is hard to see a loved one in pain without being able to help.Dit is geen eenvoudige vraag. De mensen die heel dicht bij je staan vertel je het meestal wel. Maar wat doe je met werkgevers, collega’s en nieuwe vrienden. Wat vertel je hen, hoeveel en wanneer?

Er is geen eenvoudig antwoord op deze vraag. Het is heel persoonlijk. Het heeft met je eigen persoonlijkheid te maken. En dat kan per persoon heel verschillend zijn.

Wat je op het werk verteld kan afhangen van het land waar je in woont. In Nederland kan een werkgever compensatie krijgen als ze iemand met een arbeidshandicap in dienst nemen. Maar dit betekend voor hem wel meer administratie. Je bent hier niet verplicht om je wergever iets te vertellen als het geen invloed heeft op je werk. Kan het wel invloed hebben dan moet je het wel vertellen. Maar je kunt ook je sterke punten aangeven. En mensen met een arbeidsbeperking zijn vaak heel gemotiveerd. Zorg dat je weet wat je rechten en plichten zijn. Kennis maakt dat je sterker staat.

What you can do to help if others don’t understand:

  • Inform them about what is going on with you.
  • Tell them what their attitude means to you
  • If nothing helps, accept it and move on.

Especially the last step is hard. But it is healthier for you to move on and don’t dwell on the past. Not everyone is going to accept you the way you are. Surround yourself with people who do.

Being a good friend means being able to talk to each other. You can have your bad days and friends will understand. Only don’t take advantage of your pain to get what you want. Respect your friends’ acceptance by being honest with them.

This is never an easy matter. If you want to share experiences and advice here, please feel free.

Sommigen zijn ook bang om hun vrienden te vertellen over de pijn uit angst om afgewezen of niet begrepen te worden. Als dat gebeurd, onthou dan dat anderen ook tijd nodig hebben om aan het idee te wennen. Dit is voor hen ook een nieuwe situatie en ze hebben ook tijd nodig om er aan te wennen. Het is niet makkelijk om iemand waar je om geeft pijn te zien lijden en niets te kunnen doen om te helpen.

Wat kun je doen als anderen je niet begrijpen?

  • Geef ze informatie over wat er met je aan de hand is
  • Vertel ze wat het met jou doet dat ze je niet geloven/begrijpen
  • Als niets helpt, accepteer het dan en ga verder met je leven

Die laatste stap is moeilijk. Maar het is gezonder om door te gaan met de mensen waar je je goed bij voelt.

Goede vrienden kunnen met elkaar praten en zijn er voor elkaar. Je kunt je slechte dagen hebben en ze zullen het begrijpen. Van jouw kant moet je daar ook geen misbruik van maken. Respecteer je vrienden door eerlijk tegen ze te zijn.

Dit is geen makkelijk onderwerp. Als je je ervaringen wilt delen, of advies hebt. Deel het dan hier.

 

 

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.