Are you a woman between 30 and 50 [approx.] and don’t have the energy level you would like? Read on!

Last week I had a critical look at my website and I realised that the client group that  I cater to is actually much bigger than just sensitive people and people with chronic pain. What most of my clients have in common is a lack of energy. And not feeling satisfied with life because of that. So I want to focus more on energy problems.

If I look around and read articles online and in magazines I get the feeling that not many women are at the energy level they really want to be.  A lot of women I know are juggling too many balls and trying to keep one from dropping.

We all want so much:

 • A family
 • Career
 • Often studying in the evenings
 • Hobbies
 • FriendsBen je een vrouw van tussen de 30 en de 50 [ong] en je hebt niet het energie niveau dat je zou willen? Lees verder!

  Verleden week keek ik eens kritisch naar mijn website. Toen realiseerde ik me dat de cliëntengroep  waar ik mee werk groter is dan alleen sensitieve mensen en mensen met chronische pijn. Wat veel van mijn cliënten gemeen hebben is een tekort aan energie.  En daarom niet tevreden met hun huidige leven.

  Als ik om me heen kijk en artikelen online en in tijdschriften lees, dan geloof ik niet dat er veel vrouwen zijn die tevreden zijn met hun energie niveau. Het is een telkens terugkerend onderwerp. Veel  vrouwen zijn met zoveel dingen tegelijk bezig dat het haast onmogelijk word om het allemaal goed te doen.

  We willen allemaal zoveel:

  • Familie
  • Carrière
  • Verder studeren
  • Hobbies
  • Vrienden

  And there is so much out there. Never has there been so much out there that women could achieve.

  Of course that is a great thing, but in the process we should not forget ourselves.  We have to make time for us! They to recuperate and gain new energy. Many women have forgotten how to do this.

  Now you might think, if I add working with a counsellor to my long list it is only adding to the long list of things I have to do. I won’t lie, it might feel like that in the beginning but in our working together I  can help you to get the control back over your too busy life. Help you to set priorities and do the things that really matter. And [shocking] say NO! Once in a while.

  If you are interested, please contact me.

  Don’t forget that online counselling works just as well as face to face counselling. You don’t have to travel for it, so it will cost you a lot less in money and time.

  Keep your eye on the website and I will keep adding and tweaking it to make it a place where you can find recourses that are important to you.

  As always I would love to hear from you if you have ideas or comments.

   

  Subscribe to my mailing list

  * indicates required


En er is ook zoveel meer mogelijk dan vroeger. Vrouwen hebben nog nooit zoveel kunnen bereiken als nu.

Dat is natuurlijk geweldig, maar terwijl we dat allemaal doen moeten we onszelf niet vergeten. We hebben ook tijd voor onszelf nodig. Om tot rust te komen en de batterijen weer op te laden. Bij veel vrouwen schiet dat laatste er wel eens bij in.

Nu denk je misschien, als ik ook nog eens meet een counsellor ga werken, dan word mijn lijst alleen maar langer. Ik zal niet liegen, in het begin zal dat misschien best zo zijn. Maar in ons werk zul je leren om de controle over je leven terug te pakken in je drukke leven. Je helpen om prioriteiten te stellen en de dingen te doen die echt belangrijk zijn. En NEE!  te zeggen.

Als je interesse hebt, neem dan contact met me op.

Vergeet niet dat online counselling net zo goed werkt als wanneer je naar een counsellor toegaat. En je hoeft niet te reizen en kunt zo geld en tijd besparen.

Hou de website in de gaten. De komende weken blijf ik bezig om dingen te veranderen en nog meer artikelen toe te voegen die nuttig voor je kunnen zijn.

En natuurlijk hoor ik graag van je als je ideeën hebt of gewoon wat wil delen.

 

Schrijf je in en ontvang de niewsbrief

* indicates requiredWe are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.