I feel so lucky that I was able to make it over to England again this March. Part of it was work, the OCTIA conference. Which I will mention in another post. Another favourite part is visiting my favourite places. I am the kind of highly sensitive person who gets happy from visiting my favourite places. People will sometimes ask me why I return to them. “You have been to Glastonbury

so often, why are you going again?” Sometimes I try to explain. That place makes me happy, gives me new energy.

This year I went to Glastonbury with friends the Sunday after the conference. I was very tired from a great but intense experience the day before. Usually I would be too tired to do much after a day like that. But being in one of my favourite places on earth gave me new energy. The day was a great mix of spending time with friends, telling them how much Glastonbury means to me. And some alone time as well. I took half an hour to sit in the Abbey grounds and just enjoy the atmosphere and the grandeur of the place around me. This felt like heaven.

Our mini holiday was certainly centred around spiritual places this year. On the Monday we went to Stonehenge. You can’t get really close to the stones anymore. But from a few metres distance you still get the feeling of being in a special place. So much about Stonehenge is still a mystery, how was it built, what was it used for? Thinking about mysteries like that and the resourcefulness of people makes me happy as well.Ik had het geluk om weer eens naar Engeland te kunnen deze maand. De aanleiding was werk, de OCTIA conferentie. Daar zal ik in een andere post meer over schrijven. Maar nu kon ik weer wat van mijn favoriete plaatsen bezoeken. Mijn hoog sensitieve zijde uit zich ook een drang op plekken te bezoeken waar ik me goed voel, ik kan er terug blijven komen. Soms vragen vrienden me wel waarom ik er weer naar toe ga.  De plaatsen maken me vrolijk en geven me nieuwe energie.

Dit jaar ben ik met vrienden in Glastonbury geweest. We gingen op Zondag, de dag na de conferentie. Ik was moe van een geweldige maar vermoeiende dag. Meestal neem ik dan wat dagen rust, maar nu gaf deze geweldige plek me juist nieuwe energie. De dag was een goede mix. Tijd met vrienden en ze over Glastonbury vertellen. En ook tijd voor mezelf. Ik bracht een half uur alleen door op een bankje naast de abdij en genoot van het uitzicht en het weer.

Onze mini vakantie speelde zich dit keer helemaal rond spirituele plaatsen af. Maandag was Stonehenge aan de beurt. Je kunt niet meer heel dicht bij de stenen komen. Maar zelfs van een afstandje voel je dat die plek speciaal is. Er is zoveel nog niet bekend over Stonehenge. Hoe is het tot stand gekomen, waar werd het voor gebruikt? Ik vind het heerlijk om over zulke vragen na te denken. Het laat ook de veerkracht van mensen zien die met zo weinig middelen deze cirkel wisten te bouwen.

The last day was spend in Canterbury, again a spiritual place. We covered both pagan and Christian holy places this time. This cathedral has been around for many centuries. It’s unbelievable how it was built without modern tools to help them and it still stands. In fact more solid than many of our modern houses.

Going back I felt invigorated. Seeing these places had given me so much energy. For my kind of highly sensitive person, taking mini breaks to favourite places is very important. They don’t even have to be far away. I am sure you can think of some close to home.

Let me know, how do places affect you? And do you take breaks to go and be there?

De laatste dag brachten we door in Canterbury, weer een spirituele plek. Tijdens de drie dagen zagen we zowel heidense als christelijke heiligdommen. De kathedraal hier, staat al vele eeuwen. Het is ongelooflijk om te bedenken hoe ze met simpele middelen gebouwd is. En nog steeds staat! Veel van onze moderne huizen zijn minder solide gebouwd.

Ik had heel wat energie opgedaan door deze plekken te bezoeken waar ik me zo thuis voel. Voor het soort hooggevoelig persoon dat ik ben zijn mini breaks naar favoriete plekken heel belangrijk. Ze hoeven niet eens ver weg te zijn. Ik weet zeker dat iedereen wel wat fijne plakken vlak bij huis kan vinden.

Laat me weten of plaatsen invloed op jou hebben, of helemaal niet. En ga je ze ook bezoeken?

 

 

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.